Biegaj z nami

 

Sportowa rywalizacja

 

Piłkarska Kadra Czeka

Recent Posts / View All Posts

kolastow-u

Znowu sypnęło medalami w kolarstwie szosowym

| Bez kategorii | No Comments

W Godzieszach Wielkich od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w je­ździe dwój­kami na czas (30 wrze­śnia) oraz w je­ździe dru­ży­no­wej na czas (2 pa­ździer­nika). Star­to­wała elita, mło­dzie­żowcy, ju­nio­rzy i ju­nio­rzy mło­dsi — ko­biety i mę­czy­źni. Za­wo­dnicy z klu­bów…

zakonczenie-medal_3-rgb

Brązowy medal Joanny Rząsy ma MŚ Field w kategorii łuk klasyczny

| Bez kategorii | No Comments

W Dublinie od 26 wrze­śnia do 2 paź­dzier­nika od­by­wały się Mi­strzo­stwa Świata Field (łu­czni­ctwo po­lowe) w łu­kach kla­syc­znych, blo­czko­wych i go­łych. Po raz pier­wszy w hi­storii pol­skiego łu­czni­ctwa medal w tych mi­strzo­stwach zdo­była pol­ska za­wo­dni­czka…

cropped-cropped-LZS-fdfg-2.jpg

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS w Wolborzu

| Bez kategorii | No Comments

Po raz dwu­dzie­sty pier­wszy 1 paź­dzier­nika w Wol­bo­rzu od­były się Ogól­no­pol­skie Ma­sowe Biegi Prze­ła­jowe Zrze­sze­nia LZS. W bie­gach wzięło udział pra­wie 800 za­wo­dni­ków z 9 wo­je­wództw, w tym wielu me­dalistów i re­pre­zen­tan­tów kraju. Ro­ze­grano 16…

cropped-cropped-cropped-Logo_LZS_RGB-2.jpg

Rusza zawodowa Krajowa Liga Zapaśnicza z udziałem AKS Białogard i AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski

| Bez kategorii | No Comments

2 listopada 2016 roku ru­szy pier­wsza ko­lejka za­wo­do­wej Kra­jo­wej Ligi Za­pa­śni­czej (KLZ). Na star­cie sta­nie sześć ze­spo­łów. Dwa z nich to kluby na­szego Zrze­sze­nia: AKS Bia­ło­gard i AKS Wrest­ling Team Piotr­ków Try­bu­nal­ski….

Piłkarska Kadra Czeka 

32 edycje Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza,  16 edycji Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, 6 edycji Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząti Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” imienia Marka Procyszyna .
Piłkarska Kadra Czeka to ponad 70 imprez finałowych, od wojewódzkich to finału ogólnopolskiego. W każdym finale ogólnopolskim uczestniczy 16 zespołów z każdego województwa. Finały odbywają się na nowoczesnych stadionach.

Zapraszamy